AAAAHHH!!!

Ærwerdige Formand i psaapass godt Humoer at han tillyser Inphormasjonsmoete med mulig indlact Vorspiel. Kanskje phaar man I Psjanse (tvilsomt!!) til aa kunne psoeke De X-Clusives Recker? Dette Inphormasjonsmoetet phinner psted i Eplehagen XXV B (25 B) den I (1). Phebruariis Aar LXXXIII pPBn, klocken 19:36.

Phoelg Link phor mer Inpho!

Pskaal!!