Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel

2019-08-18T22:08:47+01:00

Aaahhh!!! Ærwerdige Formand i psaapass godt Humoer at han tillyser Inphormasjonsmoete med mulig indlact Vorspiel. Kanskje phaar man I Psjanse (tvilsomt!!) til aa kunne psoeke De X-Clusives Recker? Dette Inphormasjonsmoetet phinner psted i Eplehagen XXV B (25 B) den VI (6). Septembriis Aar LXXXII pPBn, klocken 19:36. Phoelg link phor mer Inphormation. Pskaal!!!

Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel2019-08-18T22:08:47+01:00

Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel

2019-01-31T15:08:46+01:00

Aaahhh!!! Psneen har lagt pseg psom et kvitt Teppe over de Pentagoniske Pstepper. Psnarveiene over Jordet ved GG psamt Plena utenphor TF har nok en gang blitt traakket opp. Er det hjerneloese Wannbuphphler psom wandrer rundt? Nei, de Gemene er tilbake, og et nytt Psemester pstaar phor tur. Pskaal psaa ingen lunde phor aa welge enkleste [...]

Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel2019-01-31T15:08:46+01:00

Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel

2020-01-19T17:28:34+01:00

AAAAAHHH!! Ærwerdige Formand er i psaa godt Humoer at han tillyser Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel. Dette Inphormationsmoetet phinner psted i Eplehagen XXV B (25B), Pentagon, den VIII (8). Septembriis aar LXXXI, klocken 19:36. Phoelg link phor med Inphormation. Pskaal!!!

Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel2020-01-19T17:28:34+01:00

Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel

2020-01-19T17:27:16+01:00

AAAHHH!! Ærwerdige Formand er i psaa godt Humoer at han tillyser Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel. Dette Inphormationsmoetet phinner psted i Eplehagen XXI B (21B), Pentagon, den VIII(8). Septembriis aar LXXX, klocken 19:36. Phoelg link phor mer inphormation. Pskaal!!!

Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel2020-01-19T17:27:16+01:00

Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel

2020-01-19T17:26:20+01:00

Ahhh!!! Ærwerdige Formand er i psaa godt Humoer at han tillyser Inphormasjonsmoete med mulig indlact Vorspiel. Dette Inphormasjonsmoetet phinner psted i Toemmerdalen, Veden (IV. Etasje), Pentagon, den IX(9). septembriis aar LXXIX, klocken 19:36. Phoelg link phor mer inphormation. Pskaal!!!

Inphormationsmoete med mulig indlact Vorspiel2020-01-19T17:26:20+01:00

Totalrenowert Cyberspace!

2016-06-28T21:54:03+01:00

AAaahhh!!! Gratulerer med Dagen PB-Mend! Psom den oppmerksomme PB-Mand har phaatt med pseg, er X-Clusiv.org's Gement tilgjengelige Pside totalrenowert aph Cyberspacegeneralen. Bildearkiwet er oppdatert, og det er lagt inn en recke nye funksjoner phor aa gjoere Nettsiden wel rustet phor phortiden psamt phremtiden.   Den X-Clusive delen aph X-Clusiv.org totalrenoweres i dette oeyeblick og wil pskinne aph all [...]

Totalrenowert Cyberspace!2016-06-28T21:54:03+01:00
Go to Top