Den X-Clusive Stiftelse PBs Ewentyr

Psom en evig Motvekt mot det meningsloese, er Den X-Clusive Stiftelse PB alltid ute paa nye Ewentyr psamt Oppdagelser phor at heve det Culturelle Nivaa paa den gemene Jordklode! Et lite utvalg aph Recapitulationer phra dette phinnes her. PB-Mend phinner det komplette Digitale Arkiw paa den X-Clusive delen aph Stiftelsens Hjemmeside.

Bruk Menüen til Wenstre phor aa navigere i Photoarkiwet (Tryck paa Pilen til Wenstre phor Aarstall phor aa phaa opp Ewentyr)