Aaahhh!!! Passordbeskyttet Omraade!

Den X-Clusive Delen aph www.X-Clusiv.org er kun phorbeholdt PB-Mend.

Phor aa phaa Tilgang til X-Clusiv, registrer Bruker med Matrickelregistrert Epost-Adresse:

Registrer Bruker

Cyberspacegeneralen X-Psjekker psaa registrert Epost-Adresse med Matrickelphastsatt Epost og aktiverer Tilgang (NB! Dette kan ta litt Tid. Om det haster, kontakt Cyberspacegeneralen direkte).

Naar Tilgang er aktivert er det bare aa logge ind wed aa phoelge Lenken nedenphor. Naar du er logget ind, klick psaa paa “Entre”.

1. Logg ind
2. Entre