Aaahhh!!!

Psneen har lagt pseg psom et kvitt Teppe over de Pentagoniske Pstepper. Psnarveiene over Jordet ved GG psamt Plena utenphor TF har nok en gang blitt traakket opp. Er det hjerneloese Wannbuphphler psom wandrer rundt? Nei, de Gemene er tilbake, og et nytt Psemester pstaar phor tur.

Pskaal psaa ingen lunde phor aa welge enkleste motstands Wei!!!

Hjerneloes eller ei, psaa er Ærwerdige Formand i psaapass godt Humoer at han tillyser Inphormasjonsmoete med indlact Vorspiel. Kanskje phaar man I Psjanse (tvilsomt!) til aa kunne psoeke De X-Clusives Recker? Dette Inphormasjonsmoetet phinner psted i Eplehagen XXV B (25 B) den VII(8). Februariis Aar LXXXII pPBn, klocken 19:36.

Phoelg link phor mer Inphormation.

Pskaal!!!