Dypdyck i Stiftelsens Multimediearkiw

Tidens tann gnager psom kjent paa alt phorgjengelig Materiale. Ogsaa paa de gamle VHS kasetter. Dette tar pselvsagt Stiftelsen consequensen aph og gaar drastisk til werks!!! En moeisommelig Prosess har resultert i at gammelt Rewüemateriale har blitt psikret phor Ephtertiden psamt masseproduserte Rewüephilmer i DVD-Phormat!!!

Phor bestilling aph Cassasuksesser:

Rewüephilmene psendes til Matrickelphastsatt Adresse (om icke annet oppgis) psaa psnart 150 norske Gulldubloner per Philm er psatt ind paa Casseurens Conto nummer: 0530.43.09670

Aphgiphten gaar til widere Investeringer i Casseurens Werdensomspennende Phinansimperium!!!

Phor andre Oppdrag pse PB-Ewent

Pskaal!!!

Et knippe utvalg av Stiftelsens Cassasuksesser

Paa Kraesjkurs - PB bryter Isen

LXXXII

Russisk Rulett - med phullt Magasin

LXXX

Phriksjonsphritt - PB psmoerer Kjede

LXXVIII

Psnikende Pseidel, Pskjult Bayer – Jacten paa Lewersvikten

LXXVI

Jubileumsrewüen – Werdenshistorien pslik PB husker den

LXXV

Unionenes Kamp – Phor Phulle Pseidler!

LXIX

Pspar Waars – Pseidelphantomet pslaar tilbake!

Animert – Uten en Mine!

Morroroa – Med Phransk Aapning!